Hoogsensitiviteit

  

Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigd!

 

Een hoogsensitief kind (HSK) is gevoeliger en bedachtzamer en raakt gemakkelijker overmand door heftige emoties dan het gemiddelde kind.  
Het kind krijgt vaak het stempel angstig, geremd en zenuwachtig te zijn, terwijl een HSK daarentegen vaak heel creatief en erg slim is.
We moeten ons best doen om te voorkomen dat een HSK nog langer als een "probleemkind" wordt bestempeld.
 
 
Zo zijn er een aantal manieren om het hoogsensitieve kind succesvol op te voeden in een niet-sensitieve wereld.
En kun je een HS kleuter en peuter het beste op een bepaalde manier kalmeren.
Ook kun je vriendschappen en (school)reizen plezierig maken.
En zijn er manieren waarop je het best om kunt gaan met slaapproblemen en emotionele uitbarstingen.